Konfigurácia výťahového rebríka

1. Krok

V prvom kroku je potrebné si stanoviť akú výšku výťahového rebríka potrebujeme. Základná zostava, ktorú tvorí viacero dielov má výšku 7,8 m.

Set obsahuje:

8061000030 – Základný set 7,8m (tvorí 1x 1,5 m základový diel, 3x 2m rebríkový diel vedenia, 1x 0,3m koncový diel, 1x základná podpera vedenia rebríka)
8061501500 – ES 200 HS Pohon
9061500700 – Technologický vozík, na ktorý sa pripája príslušenstvo. K preddefinovaným setom je potrebné vybrať platformu, podľa predpokladaného účelu použitia rebríka.

2. Krok

V prípade, že základná výška nie je dostačujúca je možné rozšíriť výťahový rebrík o doplnkové dielce s dĺžkami 0,5m, 1m a 2m. Jednotlivé dielce je možné rôzne kombinovať podľa potrieb s obmedzením maximálnej výšky rebríka 22m. 

3. Krok

V tretom kroku je potrebné si zvážiť či požadujete k zostave výťahového rebríka aj lomový diel, ktorý slúži pre prepravu materiálu po streche.  K lomovému dielu je možné dokúpiť aj podperu v mieste lomu podľa potreby.

4. Krok

V štvrtom kroku je potrebné zvoliť platformu pre dopravovanie materiálu podľa jeho druhu a potreby. Platforma je nadstavbou technologického vozíka z kroku 1.

Ak si vyberiete v tretom kroku lomový diel, vhodné plošiny pre spoluprácu sú:

  • Plošina pre škridlu 680x910x500mm (9061502500)
  • Plošina pre dosky s rozmermi1500x2000x400mm (9061502001)
  • Sklopné vedro s objemom 60 litrov520x550x900mm (9561500800)

Plošiny, ktoré nie sú vhodné pre lomový diel sú:

  • Plošina s premenlivým sklonom s pohyblivými stranami 700 x 700 x 350 mm (9061500802)
  • Otočná plošina s pohyblivými stranami 650 x 1100 x 650 mm (9061502900)
  • Plošina pre dosky s rozmermi 1000 x 2000 x 400 mm (9061502000)

Vybrali ste si všetky diely ?