Stavebné výťahy

Stavebné výťahy sú technické zariadenia na stavbe, ktoré slúžia na transport materiálu alebo osôb. Delíme ich na nákladné a osobo-nákladné. Slúžia predovšetkým pre dopravu do vyšších poschodí bez nutnosti chodenia po stavbe. Pri použití musí byť zabezpečená maximálna bezpečnosť.